Uname


Uname-kommandoen inden for Linux giver dig mulighed for at se systemoplysninger om dit Linux-miljø. Læs vidre, og se hvordan du bruger uname effektivt.

Uname-kommandoen alene er ikke særlig nyttig.

Prøv det selv. Åbn et terminalvindue og skriv følgende kommando:

$ uname

Linux

Chancerne for at det eneste ord, der returneres, er Linux.

I den anden ende af skalaen kan du bruge følgende kommando:

$ uname -a

Linux snubbi 4.15.13-1-ARCH #1 SMP PREEMPT Sun Mar 25 11:27:57 UTC 2018 x86_64 GNU/Linux

Denne gang får du en hel masse information:

  kerne navn
  computer navn
  kernel release
  kernel version
  maskine
  processor
  hardware platform
  operativ system

Vi vil nu gennemgå oplysningerne særskilt, så de giver en bedre mening.

Følgende kommando viser dig kernen på computeren:

uname -s

Linux

Output fra denne kommando er Linux.

Følgende kommando viser dit computers navn:

$ uname -n

snubbi

Følgende kommando viser dig bare kernefrigivelsen:

$ uname -r

4.15.13-1-ARCH

For at vise den version af Linux kernen du kører med, så indtast følgende kommando:

$ uname -v

#1 SMP PREEMPT Sun Mar 25 11:27:57 UTC 2018

Følgende kommando udskriver maskinens hardware navn:

$ uname -m

x86_64

Det var en kort gennemgang af nogle af komandoerne til uname. Hvis du vil vide mere, så skriv man uname i en terminal eller som vist herunder uname –help:

$ uname –help

Brug: uname [FLAG]…

Udskriv visse systeminformationer. Hvis ingen FLAG blev angivet, bruges -s.

 1. a, –all udskriv al information i følgende rækkefølge,

dog udelades -p og -i hvis ukendte:

 1. s, –kernel-name udskriv kernens navn
 2. n, –nodename udskriv maskinens værtsnavn på netværket
 3. r, –kernel-release udskriv kernens udgave
 4. v, –kernel-version udskriv kernens version
 5. m, –machine udskriv maskintypen
 6. p, –processor udskriv processortypen (ikke flytbar)
 7. i, –hardware-platform udskriv hardwareplatform (ikke flytbar)
 8. o, –operating-system udskriv operativsystemet
  1. -help vis denne hjælpetekst og afslut
  2. -version vis versionsinformation og afslut

Hjælp til GNU coreutils på nettet: <https://www.gnu.org/software/coreutils/> Rapportér oversættelsesfejl i uname til dansk@dansk-gruppen.dk Fuld dokumentation: <https://www.gnu.org/software/coreutils/uname> eller lokalt tilgængelig via: info '(coreutils) uname invocation'

 • uname.txt
 • Sidst ændret: 2019/06/28 08:11
 • (ekstern redigering)