Forskelle

Dette viser forskellene mellem den valgte og den nuværende udgave af dokumentet. Gul er linjer der findes i den gamle udgave, og grøn er linjer der findes i den nuværende.

Link til denne sammenlinings vising

inxi [2018/03/28 17:45]
snubbi [Vis fuld Linux systeminformation]
inxi [2019/06/28 08:11]
Linje 1: Linje 1:
-==== Inxi ==== 
- 
----- 
-Inxi er et fantastisk kommandolinje-systeminformationsskript som findes til de fleste Linux-distributioner. Det kan bruges til at vise brugerens systemkonfiguration og hardwareinformation. 
- 
-Den viser nyttige oplysninger om systemhardware (harddisk, lydkort, grafikkort, netværkskort,​ CPU, RAM osv.) Sammen med systemoplysninger om drivere, Xorg, skrivebordsmiljø,​ kerne, GCC-version (er), processer, oppetid, hukommelse og en lang række andre nyttige oplysninger. 
- 
-Før du begynder at bruge det, skal du køre kommandoen ​ **inxi - -recommends 
-** i en terminal, for at kontrollere alle afhængigheder plus anbefalinger og hvilken pakke (er) du skal installere for at tilføje understøttelse til en given funktion. 
- 
-=== Inxi anbefalinger === 
- 
----- 
- 
-<WRAP left round box 100%> 
-**$ inxi - -recommends** 
- 
- 
-inxi will now begin checking for the programs it needs to operate. 
- 
-Check inxi --help or the man page (man inxi) to see what options are available. 
- 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
- 
-Test: core tools: 
- 
-Perl version: ​ 5.026001 
- 
-Current shell: bash 4.4.19 
- 
-Default shell: bash 
- 
- 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
- 
-**Test: required system directories:​** 
-  
-/proc: ......................................................................... Present 
- 
-/sys: .......................................................................... Present 
-  
-**All required system directories are present** 
- 
- 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
- 
-**Test: recommended system programs:** 
-  
-dig: -i wlan IP................................................................. Present 
- 
-dmidecode: -M if no sys machine data; -m........................................ Present 
- 
-file: -o unmounted file system (if no lsblk).................................... Present 
- 
-hddtemp: -Dx show hdd temp...................................................... Present 
- 
-ifconfig: -i ip LAN (deprecated)................................................ Present 
- 
-ip: -i ip LAN................................................................... Present 
- 
-lsblk: -o unmounted file system (best option)................................... Present 
- 
-lsusb: -A usb audio; -N usb networking; --usb................................... Present 
- 
-modinfo: Ax; -Nx module version................................................. Present 
- 
-runlevel: -I fallback to Perl................................................... Present 
- 
-sensors: -s sensors output...................................................... Present 
- 
-strings: -I sysvinit version.................................................... Present 
- 
-sudo: -Dx hddtemp-user;​ -o file-user............................................ Present 
- 
-tree: --debugger 20,21 /sys tree................................................ Present 
- 
-uptime: -I uptime............................................................... Present 
-  
-**All recommended system programs are present** 
- 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
- 
-**Test: recommended display information programs:** 
-  
-glxinfo: -G glx info............................................................ Present 
- 
-xdpyinfo: -G multi screen resolution............................................ Present 
- 
-xprop: -S desktop data.......................................................... Present 
- 
-xrandr: -G single screen resolution............................................. Present 
-  
-**All recommended display information programs are present** 
- 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
- 
-**Test: recommended downloader programs (You only need one of these):** 
-  
-Perl HTTP::Tiny is the default downloader tool if IO::​Socket::​SSL is present. See --help --alt 40-44 options for how to override default downloader(s) in case of issues. ​ 
-  
-If dig is installed, it is the default for WAN IP data. Strongly recommended. Dig is fast and accurate. ​ 
-  
-curl: -i (if no dig); -w,-W; -U................................................. Present 
- 
-dig: -i wlan IP................................................................. Present 
- 
-wget: -i (if no dig); -w,-W; -U................................................. Present 
-  
-**All recommended downloader programs are present** 
- 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
- 
-**Test: recommended Perl modules (Optional):​** 
-  
-None of these are strictly required, but if you have them all, you can eliminate some recommended non Perl programs from the install. ​ 
-  
-HTTP::Tiny and IO::​Socket::​SSL must both be present to use as a downloader option. For json export Cpanel::​JSON::​XS is preferred over JSON::​XS. ​ 
-  
-HTTP::Tiny: -U; -w,-W; -i (if dig not installed)................................ Present 
- 
-IO::​Socket::​SSL:​ -U; -w,-W; -i (if dig not installed)........................... Present 
- 
-Time::​HiRes:​ -C cpu sleep (not required); --debug timers........................ Present 
- 
-Cpanel::​JSON::​XS:​ --output json - required for export........................... Present 
- 
-JSON::XS: --output json - required for export (legacy).......................... Present 
- 
-XML::​Dumper:​ --output xml - Crude and raw....................................... Present 
-  
-**All recommended Perl modules are present** 
- 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
- 
-**Test: recommended directories:​** 
-  
-/dev: -l,​-u,​-o,​-p,​-P,​-D disk partition data..................................... Present 
- 
-/​dev/​disk/​by-id:​ -D serial numbers.............................................. Present 
- 
-/​dev/​disk/​by-label:​ -l,-o,-p,-P partition labels................................ Present 
- 
-/​dev/​disk/​by-path:​ -D extra data................................................ Present 
- 
-/​dev/​disk/​by-uuid:​ -u,-o,-p,-P partition uuid................................... Present 
- 
-/​sys/​class/​dmi/​id:​ -M system, motherboard,​ bios................................. Present 
-  
-**All recommended directories are present** 
- 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
- 
-**Test: recommended files:** 
-  
-Note that not all of these are used by every system, so if one is missing it's usually not a big deal.  
-  
-/​etc/​lsb-release:​ -S distro version data (older version)........................ Missing 
- 
-/​etc/​os-release:​ -S distro version data (newer version)......................... Present 
- 
-/​proc/​asound/​cards:​ -A sound card data.......................................... Present 
- 
-/​proc/​asound/​version:​ -A ALSA data.............................................. Present 
- 
-/​proc/​cpuinfo:​ -C cpu data...................................................... Present 
- 
-/​proc/​mdstat:​ -R mdraid data (if you use dm-raid)............................... Missing 
- 
-/​proc/​meminfo:​ -I,-tm, -m memory data........................................... Present 
- 
-/​proc/​modules:​ -G module data (sometimes)....................................... Present 
- 
-/​proc/​mounts:​ -P,-p partition advanced data..................................... Present 
- 
-/​proc/​scsi/​scsi:​ -D Advanced hard disk data (used rarely)....................... Present 
- 
-/​var/​log/​Xorg.0.log:​ -G graphics driver load status............................. Present 
-  
-**The following recommended files are missing:** 
- 
-File: /​etc/​lsb-release 
- 
-File: /​proc/​mdstat 
- 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
- 
-**Ok, all done with the checks. Have a nice day.** 
- 
-</​WRAP>​ 
- 
-==== Vis fuld Linux systeminformation ==== 
- 
----- 
- 
-For at vise fuldstændig Inxi output, skal der bruges -F flag 
- 
-<WRAP left round box 100%> 
-**$ inxi -F** 
- 
-System: ​   Host: snubbi Kernel: 4.15.12-1-ARCH x86_64 bits: 64 Desktop: Cinnamon 3.6.7  
-           ​Distro:​ Antergos Linux  
-Machine: ​  Type: Desktop System: ASUS product: All Series v: N/A serial: N/A  
-           Mobo: ASUSTeK model: H81M-PLUS v: Rev X.0x serial: N/A BIOS: American Megatrends ​ 
-           v: 0701 date: 12/​03/​2013 ​ 
-CPU:       ​Topology:​ Quad Core model: Intel Core i5-4570 type: MCP L2 cache: 6144 KB  
-           ​Speed:​ 1911 MHz min/max: 800/3600 MHz Core speeds (MHz): 1: 1756 2: 1834 3: 1781  
-           4: 1851  
-Graphics: ​ Card-1: Intel Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor Integrated Graphics ​ 
-           ​Controller ​ 
-           ​driver:​ i915 v: kernel ​ 
-           ​Display Server: x11 (X.Org 1.19.6) driver: modesetting ​ 
-           ​unloaded:​ fbdev,​intel,​vesa resolution: 1920x1080~60Hz ​ 
-           ​OpenGL:​ renderer: Mesa DRI Intel Haswell Desktop v: 4.5 Mesa 17.3.7 ​ 
-Audio: ​    ​Card-1:​ Intel Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor HD Audio Controller ​ 
-           ​driver:​ snd_hda_intel ​ 
-           ​Card-2:​ Intel 8 Series/C220 Series High Definition Audio Controller ​ 
-           ​driver:​ snd_hda_intel ​ 
-           Sound Server: ALSA v: k4.15.12-1-ARCH ​ 
-Network: ​  ​Card-1:​ Realtek RTL8111/​8168/​8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller ​ 
-           ​driver:​ r8169  
-           IF: enp3s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: (skjult her) 
-Drives: ​   HDD Total Size: 465.76 GiB used: 64.70 GiB (13.9%) ​ 
-           ID-1: /dev/sda model: Samsung_SSD_840 size: 465.76 GiB  
-Partition: ID-1: / size: 449.64 GiB used: 64.62 GiB (14.4%) fs: ext4 dev: /​dev/​sda2 ​ 
-           ID-2: /boot size: 242.9 MiB used: 87.3 MiB (35.9%) fs: ext4 dev: /​dev/​sda1 ​ 
-           ID-3: swap-1 size: 7.68 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap dev: /​dev/​sda5 ​ 
-Sensors: ​  ​System Temperatures:​ cpu: 29.8 C mobo: 27.8 C  
-           Fan Speeds (RPM): cpu: 0  
-Info:      Processes: 191 Uptime: 30 min Memory: 15.36 GiB used: 1.44 GiB (9.3%) ​ 
-           ​Shell:​ bash inxi: 2.9.07 ​ 
- 
-</​WRAP> ​ 
- 
- 
-==== Find alle Linux arkiv informationer ==== 
- 
----- 
- 
-Du kan  se dine distro-arkiver med -r flag: 
- 
-<WRAP left round box 100%> 
-**$ inxi -r** 
-Repos:  ​ 
-           ​Active pacman repo servers in: /​etc/​pacman.d/​antergos-mirrorlist ​ 
-           1: http://​mirrors.antergos.com/​$repo/​$arch 
-           2: http://​mirror.host.ag/​antergos/​$repo/​$arch 
-           3: http://​wynsrv.antergos.info/​antergos/​$repo/​$arch 
-           4: http://​mirrors.ustc.edu.cn/​antergos/​$repo/​$arch 
-           5: http://​mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/​antergos/​$repo/​$arch 
-           6: http://​mirrors.nic.cz/​antergos/​$repo/​$arch 
-           7: http://​mirrors.dotsrc.org/​antergos/​$repo/​$arch 
-           8: http://​cinnarch.polymorf.fr/​$repo/​$arch 
-           9: http://​eu.mirrors.coltondrg.com/​antergos/​$repo/​$arch 
-           10: http://​www.mirrorservice.org/​sites/​repo.antergos.com/​$repo/​$arch 
-           11: http://​mirror.de.leaseweb.net/​antergos/​$repo/​$arch 
-           12: http://​antergos-mirror-a.alpix.eu/​$repo/​$arch 
-           13: http://​mirror.alpix.eu/​antergos/​$repo/​$arch 
-           14: http://​ftp.cc.uoc.gr/​mirrors/​linux/​antergos/​$repo/​$arch 
-           15: http://​mirror.antergos.jp/​$repo/​$arch 
-           16: http://​mirror.nl.leaseweb.net/​antergos/​$repo/​$arch 
-           17: http://​ftp1.nluug.nl/​os/​Linux/​distr/​antergos/​$repo/​$arch 
-           18: http://​ftp2.nluug.nl/​os/​Linux/​distr/​antergos/​$repo/​$arch 
-           19: http://​glua.ua.pt/​pub/​antergos/​$repo/​$arch 
-           20: http://​mirror.yandex.ru/​mirrors/​cinnarch/​$repo/​$arch 
-           21: http://​softlibre.unizar.es/​cinnarch/​$repo/​$arch 
-           22: http://​ftp.acc.umu.se/​mirror/​antergos.com/​$repo/​$arch 
-           23: http://​mirror.us.leaseweb.net/​antergos/​$repo/​$arch 
-           24: http://​mirrors.tuxns.net/​antergos/​$repo/​$arch 
-           25: http://​mirror.umd.edu/​antergos/​$repo/​$arch 
-           26: http://​mirrors.acm.wpi.edu/​antergos/​$repo/​$arch 
-           27: http://​repo.antergos.info/​$repo/​$arch 
-           ​Active pacman repo servers in: /​etc/​pacman.d/​mirrorlist ​ 
-           1: http://​mirror.one.com/​archlinux/​$repo/​os/​$arch 
-           2: http://​mirror.ams1.nl.leaseweb.net/​archlinux/​$repo/​os/​$arch 
-           3: http://​mirror.netcologne.de/​archlinux/​$repo/​os/​$arch 
-           4: http://​mirror.23media.de/​archlinux/​$repo/​os/​$arch 
-           5: http://​mirror.fra10.de.leaseweb.net/​archlinux/​$repo/​os/​$arch 
-           6: http://​ftp.nluug.nl/​os/​Linux/​distr/​archlinux/​$repo/​os/​$arch 
-           7: http://​archlinux.eu.mirror.zoidplex.net/​$repo/​os/​$arch 
-           8: http://​ftp.snt.utwente.nl/​pub/​os/​linux/​archlinux/​$repo/​os/​$arch 
-           9: http://​mirror.neuf.no/​archlinux/​$repo/​os/​$arch 
-           10: http://​mirror.gnomus.de/​$repo/​os/​$arch 
-           11: http://​mirror.united-gameserver.de/​archlinux/​$repo/​os/​$arch 
-           12: http://​archlinux.mirrors.benatherton.com/​$repo/​os/​$arch 
-           13: http://​arch.jensgutermuth.de/​$repo/​os/​$arch 
-           14: http://​mirror.thomaskilian.net/​archlinux/​$repo/​os/​$arch 
-           15: http://​mirror.f4st.host/​archlinux/​$repo/​os/​$arch 
-           16: http://​ftp.myrveln.se/​pub/​linux/​archlinux/​$repo/​os/​$arch 
-           17: http://​mirrors.niyawe.de/​archlinux/​$repo/​os/​$arch 
-           18: http://​arch.tamcore.eu/​$repo/​os/​$arch 
-           19: http://​ftp.fau.de/​archlinux/​$repo/​os/​$arch 
-           20: http://​mirror.ubrco.de/​archlinux/​$repo/​os/​$arch 
-           21: http://​ftp.halifax.rwth-aachen.de/​archlinux/​$repo/​os/​$arch 
-           22: http://​mirror.pseudoform.org/​$repo/​os/​$arch 
-           23: http://​mirror.archlinux.no/​$repo/​os/​$arch 
-           24: http://​mirrors.celianvdb.fr/​archlinux/​$repo/​os/​$arch 
-           25: http://​arch.mirror.far.fi/​$repo/​os/​$arch 
-           26: http://​archlinux.polymorf.fr/​$repo/​os/​$arch 
-           27: http://​mirrors.atviras.lt/​archlinux/​$repo/​os/​$arch 
-           28: http://​archlinux.dynamict.se/​$repo/​os/​$arch 
-           29: http://​arch.midov.pl/​arch/​$repo/​os/​$arch 
-           30: http://​archlinux.thaller.ws/​$repo/​os/​$arch 
-           31: http://​mirrors.n-ix.net/​archlinux/​$repo/​os/​$arch 
-           32: http://​mirrors.manchester.m247.com/​arch-linux/​$repo/​os/​$arch 
-           33: http://​mirror.hactar.xyz/​$repo/​os/​$arch 
-           34: http://​archlinux.mirror.ba/​$repo/​os/​$arch 
-           35: http://​mirror.selfnet.de/​archlinux/​$repo/​os/​$arch 
-           36: http://​archlinux.thelinuxnetworx.rocks/​$repo/​os/​$arch 
-           37: http://​pkg.adfinis-sygroup.ch/​archlinux/​$repo/​os/​$arch 
-           38: http://​mirror.system.is/​arch/​$repo/​os/​$arch 
-           39: http://​mirror.datacenter.by/​pub/​archlinux/​$repo/​os/​$arch 
-           40: http://​mirror.metalgamer.eu/​archlinux/​$repo/​os/​$arch 
-           41: http://​archlinux.mailtunnel.eu/​$repo/​os/​$arch 
-           42: http://​ftp.sh.cvut.cz/​arch/​$repo/​os/​$arch 
-           43: http://​archlinux.mirrors.uk2.net/​$repo/​os/​$arch 
-           44: http://​gluttony.sin.cvut.cz/​arch/​$repo/​os/​$arch 
-           45: http://​archlinux.iskon.hr/​$repo/​os/​$arch 
-           46: http://​archlinux.us-east.mirror.zoidplex.net/​$repo/​os/​$arch 
-           47: http://​fooo.biz/​archlinux/​$repo/​os/​$arch 
-           48: http://​ftp.rnl.tecnico.ulisboa.pt/​pub/​archlinux/​$repo/​os/​$arch 
-           49: http://​arch.petarmaric.com/​$repo/​os/​$arch 
-           50: http://​mirror.wdc1.us.leaseweb.net/​archlinux/​$repo/​os/​$arch 
-           51: http://​arch.mirror.square-r00t.net/​$repo/​os/​$arch 
-           52: http://​mirrors.uni-plovdiv.net/​archlinux/​$repo/​os/​$arch 
-           53: http://​archlinux.us-central.mirror.zoidplex.net/​$repo/​os/​$arch 
-           54: http://​mirror.csclub.uwaterloo.ca/​archlinux/​$repo/​os/​$arch 
-           55: http://​mirror.sergal.org/​archlinux/​$repo/​os/​$arch 
-           56: http://​arlm.tyzoid.com/​$repo/​os/​$arch 
-           57: http://​www.gtlib.gatech.edu/​pub/​archlinux/​$repo/​os/​$arch 
-           58: http://​mirror.umd.edu/​archlinux/​$repo/​os/​$arch 
-           59: http://​mirror.dal10.us.leaseweb.net/​archlinux/​$repo/​os/​$arch 
-           60: http://​mirror.kaminski.io/​archlinux/​$repo/​os/​$arch 
-           61: http://​mirrors.rit.edu/​archlinux/​$repo/​os/​$arch 
-           62: http://​mirror.sfo12.us.leaseweb.net/​archlinux/​$repo/​os/​$arch 
-           63: http://​mirror.lty.me/​archlinux/​$repo/​os/​$arch 
-           64: http://​archlinux.us-west.mirror.zoidplex.net/​$repo/​os/​$arch 
-           65: http://​foss.aueb.gr/​mirrors/​linux/​archlinux/​$repo/​os/​$arch 
-           66: http://​arch.mirror.constant.com/​$repo/​os/​$arch 
-           67: http://​mirror.es.its.nyu.edu/​archlinux/​$repo/​os/​$arch 
-           68: http://​mirrors.acm.wpi.edu/​archlinux/​$repo/​os/​$arch 
-           69: http://​archlinux.zepto.cloud/​$repo/​os/​$arch 
-           70: http://​mirror.hackingand.coffee/​arch/​$repo/​os/​$arch 
-           71: http://​mirror.cs.pitt.edu/​archlinux/​$repo/​os/​$arch 
-           72: http://​mirrors.lug.mtu.edu/​archlinux/​$repo/​os/​$arch 
-           73: http://​mirror.epiphyte.network/​archlinux/​$repo/​os/​$arch 
-           74: http://​mirror.vpsfree.cz/​archlinux/​$repo/​os/​$arch 
-           75: http://​mirrors.kurnode.com/​archlinux/​$repo/​os/​$arch 
-           76: http://​mirror.aur.rocks/​$repo/​os/​$arch 
-           77: http://​archlinux.asia-east.mirror.zoidplex.net/​$repo/​os/​$arch 
-           78: http://​f.archlinuxvn.org/​archlinux/​$repo/​os/​$arch 
-           79: http://​ftp.wa.co.za/​pub/​archlinux/​$repo/​os/​$arch 
-           80: http://​mirror.ufam.edu.br/​archlinux/​$repo/​os/​$arch 
-           81: http://​mirrors.neusoft.edu.cn/​archlinux/​$repo/​os/​$arch 
-           82: http://​ftp.swin.edu.au/​archlinux/​$repo/​os/​$arch 
-           83: http://​ftp.jaist.ac.jp/​pub/​Linux/​ArchLinux/​$repo/​os/​$arch 
-           84: http://​ftp.tku.edu.tw/​Linux/​ArchLinux/​$repo/​os/​$arch 
-           85: http://​ftp.tsukuba.wide.ad.jp/​Linux/​archlinux/​$repo/​os/​$arch 
-           86: http://​shadow.ind.ntou.edu.tw/​archlinux/​$repo/​os/​$arch 
-           87: http://​mirror.internode.on.net/​pub/​archlinux/​$repo/​os/​$arch 
-           88: http://​ftp.yzu.edu.tw/​Linux/​archlinux/​$repo/​os/​$arch 
- 
-</​WRAP>​ 
- 
-==== Systemovervågning med inxi ==== 
- 
----- 
- 
-Muligheder som der er til rådighed, og som bruges til at overvåge Linux-systemprocesser,​ oppetid, hukommelse osv. Vist herunder 
- 
- 
-==== Overvågning af hukommelsesbrug ==== 
- 
----- 
-Opsummeret systeminformation i forhold til det samlede antal processer, oppetid og hukommelsesforbrug:​ 
- 
-<WRAP left round box 100%> 
-**$ inxi -I** 
- 
-Info:      Processes: 182 Uptime: 1:15 Memory: 15.36 GiB used: 1.38 GiB (9.0%) Shell: bash inxi: 2.9.07 
- 
-</​WRAP>​ 
- 
-==== Overvågningsprocesser af CPU og hukommelsesbrug ==== 
- 
----- 
-CPU forbrug 
- 
-<WRAP left round box 100%> 
-**$ inxi -t c**  
- 
-Processes: ​ CPU  % used - Command - pid - top: 5  
- 
-           1: cpu: 5.6% command: deepin-terminal pid: 2893  
-           2: cpu: 4.4% command: firefox pid: 1844  
-           3: cpu: 3.9% command: cinnamon pid: 849  
-           4: cpu: 3.5% command: firefox pid: 1739  
-           5: cpu: 3.2% command: xorg pid: 523  
- 
-</​WRAP>​ 
- 
-Hukommelsesbrug 
- 
-<WRAP left round box 100%> 
-**$ inxi -t m** 
- 
-Processes: System RAM: total: 15.36 GiB used: 1.57 GiB (10.2%) 
-  
-           ​Memory MiB/% used - Command - pid - top: 5  
-           1: mem: 441.0 MiB (2.8%) command: firefox pid: 1739  
-           2: mem: 272.3 MiB (1.7%) command: soffice.bin pid: 2857  
-           3: mem: 240.3 MiB (1.5%) command: cinnamon pid: 849  
-           4: mem: 228.8 MiB (1.4%) command: firefox pid: 1790  
-           5: mem: 190.1 MiB (1.2%) command: xorg pid: 523 
-</​WRAP>​ 
- 
-CPU og hukommelsesbrug. 
-Du kan bruge cm nummer (nummer kan være 1-20) for at angive et andet tal end 5 som er standard med komanoden **$ inxi -t cm** 
-,nedenfor har jeg valgt 6, der forbruger af CPU og hukommelse. 
- 
-<WRAP left round box 100%> 
-**$ inxi -t cm6** 
- 
-Processes: CPU  % used - Command - pid - top: 6  
- 
-           1: cpu: 9.2% command: firefox pid: 1844  
-           2: cpu: 4.2% command: firefox pid: 1739  
-           3: cpu: 3.7% command: cinnamon pid: 849  
-           4: cpu: 3.0% command: xorg pid: 523  
-           5: cpu: 0.9% command: firefox pid: 1790  
-           6: cpu: 0.6% command: soffice.bin pid: 2857  
-           ​System RAM: total: 15.36 GiB used: 1.60 GiB (10.4%) ​ 
-           ​Memory MiB/% used - Command - pid - top: 6  
-           1: mem: 458.1 MiB (2.9%) command: firefox pid: 1739  
-           2: mem: 283.3 MiB (1.8%) command: soffice.bin pid: 2857  
-           3: mem: 241.3 MiB (1.5%) command: cinnamon pid: 849  
-           4: mem: 230.4 MiB (1.4%) command: firefox pid: 1790  
-           5: mem: 189.6 MiB (1.2%) command: xorg pid: 523  
-           6: mem: 182.3 MiB (1.1%) command: firefox pid: 1894  
- 
-</​WRAP>​ 
- 
-==== Overvåg CPU temperatur og blæserhastighed ==== 
- 
----- 
- 
-Du kan holde styr på hardwareinstalleret - konfigureret sensor ved hjælp af **-s** flaget. 
- 
-<WRAP left round box 100%> 
-**$ inxi -s** 
- 
-Sensors: ​  ​System Temperatures:​ cpu: 29.8 C mobo: 27.8 C Fan Speeds (RPM): cpu: 0 
-</​WRAP>​ 
- 
-==== Find CPU og CPU hastighed information ==== 
- 
----- 
- 
-Du kan få vist komplette CPU-oplysninger,​ herunder CPU-clock-hastighed og CPU-maxhastighed (hvis tilgængelig) med **-C** flaget. 
- 
-<WRAP left round box 100%> 
-**$ inxi -C** 
- 
-CPU:        
- 
-           ​Topology:​ Quad Core model: Intel Core i5-4570 type: MCP L2 cache: 6144 KB  
-           ​Speed:​ 800 MHz min/max: 800/3600 MHz Core speeds (MHz): 1: 800 2: 800 3: 800 4: 800  
- 
-</​WRAP>​ 
- 
- 
-==== Find harddisk partition detaljer ==== 
- 
----- 
- 
-Denne kommando giver dig mulighed for at se en komplet liste over harddiskpartitioner i forhold til størrelse, brugt og ledig plads, filsystem samt filsystemtype på hver partition med **-p** flaget. 
- 
-<WRAP left round box 100%> 
-**$ inxi -p** 
- 
-Partition: ​ 
- 
-           ID-1: / size: 449.64 GiB used: 64.61 GiB (14.4%) fs: ext4 dev: /​dev/​sda2 ​ 
-           ID-2: /boot size: 242.9 MiB used: 87.3 MiB (35.9%) fs: ext4 dev: /​dev/​sda1 ​ 
-           ID-3: swap-1 size: 7.68 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap dev: /​dev/​sda5 ​ 
- 
-</​WRAP>​ 
- 
-==== Find harddisk information ==== 
- 
-For at se fuld harddiskinformation,​ (størrelse,​ id, model) kan du bruge **-D** flaget. 
- 
-<WRAP left round box 100%> 
-**$ inxi -D** 
- 
-Drives: ​   
-           HDD Total Size: 465.76 GiB used: 64.70 GiB (13.9%) ​ 
-           ID-1: /dev/sda model: Samsung_SSD_840 size: 465.76 GiB  
-</​WRAP>​ 
- 
-==== Vis kerneversion og distribution info ==== 
----- 
- 
-Kommandoen viser programprofiloplysninger (værtsnavn,​ kerneinfo, skrivebordsmiljø og disto) ved hjælp af **-S** flaget. 
- 
-<WRAP left round box 100%> 
-**$ inxi -S** 
- 
-System: ​   ​ 
- 
-           Host: snubbi Kernel: 4.15.12-1-ARCH x86_64 bits: 64 Desktop: Cinnamon 3.6.7  
-           ​Distro:​ Antergos Linux  
- 
-</​WRAP>​ 
- 
-==== Vis systeminformation ==== 
- 
----- 
- 
-Når der køres uden noget flag, er output fra Inxi, system-CPU, kerne, oppetid, hukommelsesstørrelse,​ harddiskstørrelse,​ antal processer, klientbrug og inxi-version. 
- 
-<WRAP left round box 100%> 
-**$ inxi** 
- 
-CPU: Quad Core Intel Core i5-4570 (-MCP-) speed/​min/​max:​ 800/​800/​3600 MHz 
-  
-Kernel: 4.15.12-1-ARCH x86_64 Up: 1:42 Mem: 1643.1/​15726.2 MiB (10.4%) ​ 
- 
-HDD: 465.76 GiB (13.9% used) Procs: 181 Shell: bash 4.4.19 inxi: 2.9.07 ​ 
- 
-</​WRAP>​ 
- 
-==== Vis computer information ==== 
- 
----- 
- 
-For at få output om computer (system, produkt id, version, Mobo, model, BIOS osv.) Kan du bruge **-M** flaget. 
- 
-<WRAP left round box 100%> 
-**$ inxi -M** 
- 
-Machine:  ​ 
- 
-           Type: Desktop System: ASUS product: All Series v: N/A serial: N/A  
-           Mobo: ASUSTeK model: H81M-PLUS v: Rev X.0x serial: N/A BIOS: American Megatrends ​ 
-           v: 0701 date: 12/​03/​2013 ​ 
- 
- 
-</​WRAP>​ 
- 
-==== Grafikort information ==== 
- 
----- 
- 
-For at få vist grafikkort info (korttype, display server, opløsning, GLX renderer og GLX version) skal du bruge **-G** flaget. 
- 
-<WRAP left round box 100%> 
-**$ inxi -G** 
- 
-Graphics: ​ 
- 
-           ​Card-1:​ Intel Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor Integrated Graphics Controller ​ 
-           ​driver:​ i915 v: kernel ​ 
-           ​Display Server: x11 (X.Org 1.19.6) driver: modesetting ​ 
-           ​unloaded:​ fbdev,​intel,​vesa resolution: 1920x1080~60Hz ​ 
-           ​OpenGL:​ renderer: Mesa DRI Intel Haswell Desktop v: 4.5 Mesa 17.3.7 ​ 
-</​WRAP>​ 
- 
-==== Vis lyd - lydkortoplysninger ==== 
- 
----- 
- 
-For at få information om system lyd - lydkort skal du bruge **-A** flaget. 
- 
-<WRAP left round box 100%> 
-**$ inxi -A** 
- 
-Audio: ​   ​ 
- 
-           ​Card-1:​ Intel Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor HD Audio Controller ​ 
-           ​driver:​ snd_hda_intel ​ 
-           ​Card-2:​ Intel 8 Series/C220 Series High Definition Audio Controller ​ 
-           ​driver:​ snd_hda_intel ​ 
-           Sound Server: ALSA v: k4.15.12-1-ARCH ​ 
- 
-</​WRAP>​ 
- 
-==== Netværkskortsoplysninger ==== 
- 
----- 
- 
-For at vise netværkskort info skal du gøre brug af -N flaget. 
- 
-<WRAP left round box 100%> 
-**$ inxi -N** 
- 
-Network: ​   
- 
-           ​Card-1:​ Realtek RTL8111/​8168/​8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller ​ 
-           ​driver:​ r8169  
- 
-</​WRAP>​ 
- 
-==== Netværksgrænseflader ==== 
- 
----- 
- 
-Kommandoen **-Nni**, viser dig avancerede netværkskortoplysninger,​ herunder interface, hastighed, mac-id, tilstand, IP'er osv. 
- 
-<WRAP left round box 100%> 
-**$ inxi -Nni** 
- 
-Network: ​   
- 
-           ​Card-1:​ Realtek RTL8111/​8168/​8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller ​ 
-           ​driver:​ r8169  
-           IF: enp3s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: (skjult her) 
-           IP v4: 144.168.1.228./​24 type: dynamic noprefixroute enp3s0 scope: global ​ 
-           IP v6: sa80::​111a:​aaa:​24b2:​0c4/​64 virtual: noprefixroute scope: link  
-           WAN IP: 32.136.32.12 
-</​WRAP>​ 
- 
-==== Mere hjælp ==== 
- 
----- 
- 
- 
-For at få en komplet liste over detaljerede muligheder. Indtast følgende i en terminal: 
- 
-<WRAP left round box 100%> 
-**$ man inxi** ​ 
- 
-INXI(1) ​                                 inxi manual ​                                ​INXI(1) 
- 
-NAME 
-       ​inxi ​ - Command line system information script for console and IRC 
- 
-SYNOPSIS 
-       inxi - Single line, short form. Very basic output. 
- 
-       inxi [-AbBCdDfFGhHiIlmMnNopPrRsSuw] [-c NUMBER] [-v NUMBER] 
- 
-       ​inxi ​ [-t  (c  or  m  or  cm  or  mc  NUMBER)] [-x -OPTION(s)] [-xx -OPTION(s)] [-xxx 
-       ​-OPTION(s)] 
- 
-       inxi [--slots] [--usb] 
- 
-       inxi [--help] [--recommends] [--version] 
- 
-       All options have long form variants. See below. 
- 
-Eller: 
- 
-**$ inxi -h** 
- 
-inxi supports the following options. You can combine them, or list them one by one.  
-Examples: inxi -v4 -c6 OR inxi -bDc 6. If you start inxi with no arguments, it will show the  
-short form.  
- 
-The following options if used without -F, -b, or -v will show just option line(s): A, B, C,  
-D, G, I, M, N, P, R, S, f, i, m, n, o, p, l, u, r, s, t - you can use these alone or  
-together to show just the line(s) you want to see. If you use them with -v [level], -b or  
--F, it will show the full output for that line along with the output for the chosen ​ 
-verbosity level. ​ 
- 
-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- 
-Output Control Options: 
- -A, --audio ​     Audio/sound card information. 
- -b, --basic ​     Basic output, short form. Like inxi -v 2, only minus hard disk names. 
- -B, --battery ​   Battery info, shows charge, condition, plus extra information (if battery present). ​ 
- -c, --color ​     Color schemes. Scheme number is required. Color selectors run a color  
-                  selector option prior to inxi starting which lets you set the config file  
-                  value for the selection. ​ 
-                  Supported color schemes: 0-43 Example: inxi -c 11 
-                  Color selectors for each type display (NOTE: irc and global only show safe  
-                  color set):  
- 
- 
- 
- 
-</​WRAP>​ 
  
  • inxi.txt
  • Sidst ændret: 2019/06/28 08:11
  • (ekstern redigering)