Inxi


Inxi er et fantastisk kommandolinje-systeminformationsskript som findes til de fleste Linux-distributioner. Det kan bruges til at vise brugerens systemkonfiguration og hardwareinformation.

Den viser nyttige oplysninger om systemhardware (harddisk, lydkort, grafikkort, netværkskort, CPU, RAM osv.) Sammen med systemoplysninger om drivere, Xorg, skrivebordsmiljø, kerne, GCC-version (er), processer, oppetid, hukommelse og en lang række andre nyttige oplysninger.

Før du begynder at bruge det, skal du køre kommandoen inxi - -recommends i en terminal, for at kontrollere alle afhængigheder plus anbefalinger og hvilken pakke (er) du skal installere for at tilføje understøttelse til en given funktion.

Inxi anbefalinger


$ inxi - -recommends

inxi will now begin checking for the programs it needs to operate.

Check inxi –help or the man page (man inxi) to see what options are available.


Test: core tools:

Perl version: 5.026001

Current shell: bash 4.4.19

Default shell: bash


Test: required system directories:

/proc: ………………………………………………………………. Present

/sys: ……………………………………………………………….. Present

All required system directories are present


Test: recommended system programs:

dig: -i wlan IP……………………………………………………….. Present

dmidecode: -M if no sys machine data; -m…………………………………. Present

file: -o unmounted file system (if no lsblk)……………………………… Present

hddtemp: -Dx show hdd temp……………………………………………… Present

ifconfig: -i ip LAN (deprecated)………………………………………… Present

ip: -i ip LAN…………………………………………………………. Present

lsblk: -o unmounted file system (best option)…………………………….. Present

lsusb: -A usb audio; -N usb networking; –usb…………………………….. Present

modinfo: Ax; -Nx module version…………………………………………. Present

runlevel: -I fallback to Perl…………………………………………… Present

sensors: -s sensors output……………………………………………… Present

strings: -I sysvinit version……………………………………………. Present

sudo: -Dx hddtemp-user; -o file-user…………………………………….. Present

tree: –debugger 20,21 /sys tree………………………………………… Present

uptime: -I uptime……………………………………………………… Present

All recommended system programs are present


Test: recommended display information programs:

glxinfo: -G glx info…………………………………………………… Present

xdpyinfo: -G multi screen resolution…………………………………….. Present

xprop: -S desktop data…………………………………………………. Present

xrandr: -G single screen resolution……………………………………… Present

All recommended display information programs are present


Test: recommended downloader programs (You only need one of these):

Perl HTTP::Tiny is the default downloader tool if IO::Socket::SSL is present. See –help –alt 40-44 options for how to override default downloader(s) in case of issues.

If dig is installed, it is the default for WAN IP data. Strongly recommended. Dig is fast and accurate.

curl: -i (if no dig); -w,-W; -U…………………………………………. Present

dig: -i wlan IP……………………………………………………….. Present

wget: -i (if no dig); -w,-W; -U…………………………………………. Present

All recommended downloader programs are present


Test: recommended Perl modules (Optional):

None of these are strictly required, but if you have them all, you can eliminate some recommended non Perl programs from the install.

HTTP::Tiny and IO::Socket::SSL must both be present to use as a downloader option. For json export Cpanel::JSON::XS is preferred over JSON::XS.

HTTP::Tiny: -U; -w,-W; -i (if dig not installed)………………………….. Present

IO::Socket::SSL: -U; -w,-W; -i (if dig not installed)……………………… Present

Time::HiRes: -C cpu sleep (not required); –debug timers…………………… Present

Cpanel::JSON::XS: –output json - required for export……………………… Present

JSON::XS: –output json - required for export (legacy)…………………….. Present

XML::Dumper: –output xml - Crude and raw………………………………… Present

All recommended Perl modules are present


Test: recommended directories:

/dev: -l,-u,-o,-p,-P,-D disk partition data………………………………. Present

/dev/disk/by-id: -D serial numbers………………………………………. Present

/dev/disk/by-label: -l,-o,-p,-P partition labels………………………….. Present

/dev/disk/by-path: -D extra data………………………………………… Present

/dev/disk/by-uuid: -u,-o,-p,-P partition uuid…………………………….. Present

/sys/class/dmi/id: -M system, motherboard, bios…………………………… Present

All recommended directories are present


Test: recommended files:

Note that not all of these are used by every system, so if one is missing it's usually not a big deal.

/etc/lsb-release: -S distro version data (older version)…………………… Missing

/etc/os-release: -S distro version data (newer version)……………………. Present

/proc/asound/cards: -A sound card data…………………………………… Present

/proc/asound/version: -A ALSA data………………………………………. Present

/proc/cpuinfo: -C cpu data……………………………………………… Present

/proc/mdstat: -R mdraid data (if you use dm-raid)…………………………. Missing

/proc/meminfo: -I,-tm, -m memory data……………………………………. Present

/proc/modules: -G module data (sometimes)………………………………… Present

/proc/mounts: -P,-p partition advanced data………………………………. Present

/proc/scsi/scsi: -D Advanced hard disk data (used rarely)………………….. Present

/var/log/Xorg.0.log: -G graphics driver load status……………………….. Present

The following recommended files are missing:

File: /etc/lsb-release

File: /proc/mdstat


Ok, all done with the checks. Have a nice day.

Vis fuld Linux systeminformation


For at vise fuldstændig Inxi output, skal der bruges -F flag

$ inxi -F

System: Host: snubbi Kernel: 4.15.12-1-ARCH x86_64 bits: 64 Desktop: Cinnamon 3.6.7

     Distro: Antergos Linux 

Machine: Type: Desktop System: ASUS product: All Series v: N/A serial: N/A

     Mobo: ASUSTeK model: H81M-PLUS v: Rev X.0x serial: N/A BIOS: American Megatrends 
     v: 0701 date: 12/03/2013 

CPU: Topology: Quad Core model: Intel Core i5-4570 type: MCP L2 cache: 6144 KB

     Speed: 1911 MHz min/max: 800/3600 MHz Core speeds (MHz): 1: 1756 2: 1834 3: 1781 
     4: 1851 

Graphics: Card-1: Intel Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor Integrated Graphics

     Controller 
     driver: i915 v: kernel 
     Display Server: x11 (X.Org 1.19.6) driver: modesetting 
     unloaded: fbdev,intel,vesa resolution: 1920x1080~60Hz 
     OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel Haswell Desktop v: 4.5 Mesa 17.3.7 

Audio: Card-1: Intel Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor HD Audio Controller

     driver: snd_hda_intel 
     Card-2: Intel 8 Series/C220 Series High Definition Audio Controller 
     driver: snd_hda_intel 
     Sound Server: ALSA v: k4.15.12-1-ARCH 

Network: Card-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller

     driver: r8169 
     IF: enp3s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: (skjult her)

Drives: HDD Total Size: 465.76 GiB used: 64.70 GiB (13.9%)

     ID-1: /dev/sda model: Samsung_SSD_840 size: 465.76 GiB 

Partition: ID-1: / size: 449.64 GiB used: 64.62 GiB (14.4%) fs: ext4 dev: /dev/sda2

     ID-2: /boot size: 242.9 MiB used: 87.3 MiB (35.9%) fs: ext4 dev: /dev/sda1 
     ID-3: swap-1 size: 7.68 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/sda5 

Sensors: System Temperatures: cpu: 29.8 C mobo: 27.8 C

     Fan Speeds (RPM): cpu: 0 

Info: Processes: 191 Uptime: 30 min Memory: 15.36 GiB used: 1.44 GiB (9.3%)

     Shell: bash inxi: 2.9.07 

Find alle Linux arkiv informationer


Du kan se dine distro-arkiver med -r flag:

$ inxi -r Repos:

     Active pacman repo servers in: /etc/pacman.d/antergos-mirrorlist 
     1: http://mirrors.antergos.com/$repo/$arch
     2: http://mirror.host.ag/antergos/$repo/$arch
     3: http://wynsrv.antergos.info/antergos/$repo/$arch
     4: http://mirrors.ustc.edu.cn/antergos/$repo/$arch
     5: http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/antergos/$repo/$arch
     6: http://mirrors.nic.cz/antergos/$repo/$arch
     7: http://mirrors.dotsrc.org/antergos/$repo/$arch
     8: http://cinnarch.polymorf.fr/$repo/$arch
     9: http://eu.mirrors.coltondrg.com/antergos/$repo/$arch
     10: http://www.mirrorservice.org/sites/repo.antergos.com/$repo/$arch
     11: http://mirror.de.leaseweb.net/antergos/$repo/$arch
     12: http://antergos-mirror-a.alpix.eu/$repo/$arch
     13: http://mirror.alpix.eu/antergos/$repo/$arch
     14: http://ftp.cc.uoc.gr/mirrors/linux/antergos/$repo/$arch
     15: http://mirror.antergos.jp/$repo/$arch
     16: http://mirror.nl.leaseweb.net/antergos/$repo/$arch
     17: http://ftp1.nluug.nl/os/Linux/distr/antergos/$repo/$arch
     18: http://ftp2.nluug.nl/os/Linux/distr/antergos/$repo/$arch
     19: http://glua.ua.pt/pub/antergos/$repo/$arch
     20: http://mirror.yandex.ru/mirrors/cinnarch/$repo/$arch
     21: http://softlibre.unizar.es/cinnarch/$repo/$arch
     22: http://ftp.acc.umu.se/mirror/antergos.com/$repo/$arch
     23: http://mirror.us.leaseweb.net/antergos/$repo/$arch
     24: http://mirrors.tuxns.net/antergos/$repo/$arch
     25: http://mirror.umd.edu/antergos/$repo/$arch
     26: http://mirrors.acm.wpi.edu/antergos/$repo/$arch
     27: http://repo.antergos.info/$repo/$arch
     Active pacman repo servers in: /etc/pacman.d/mirrorlist 
     1: http://mirror.one.com/archlinux/$repo/os/$arch
     2: http://mirror.ams1.nl.leaseweb.net/archlinux/$repo/os/$arch
     3: http://mirror.netcologne.de/archlinux/$repo/os/$arch
     4: http://mirror.23media.de/archlinux/$repo/os/$arch
     5: http://mirror.fra10.de.leaseweb.net/archlinux/$repo/os/$arch
     6: http://ftp.nluug.nl/os/Linux/distr/archlinux/$repo/os/$arch
     7: http://archlinux.eu.mirror.zoidplex.net/$repo/os/$arch
     8: http://ftp.snt.utwente.nl/pub/os/linux/archlinux/$repo/os/$arch
     9: http://mirror.neuf.no/archlinux/$repo/os/$arch
     10: http://mirror.gnomus.de/$repo/os/$arch
     11: http://mirror.united-gameserver.de/archlinux/$repo/os/$arch
     12: http://archlinux.mirrors.benatherton.com/$repo/os/$arch
     13: http://arch.jensgutermuth.de/$repo/os/$arch
     14: http://mirror.thomaskilian.net/archlinux/$repo/os/$arch
     15: http://mirror.f4st.host/archlinux/$repo/os/$arch
     16: http://ftp.myrveln.se/pub/linux/archlinux/$repo/os/$arch
     17: http://mirrors.niyawe.de/archlinux/$repo/os/$arch
     18: http://arch.tamcore.eu/$repo/os/$arch
     19: http://ftp.fau.de/archlinux/$repo/os/$arch
     20: http://mirror.ubrco.de/archlinux/$repo/os/$arch
     21: http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/archlinux/$repo/os/$arch
     22: http://mirror.pseudoform.org/$repo/os/$arch
     23: http://mirror.archlinux.no/$repo/os/$arch
     24: http://mirrors.celianvdb.fr/archlinux/$repo/os/$arch
     25: http://arch.mirror.far.fi/$repo/os/$arch
     26: http://archlinux.polymorf.fr/$repo/os/$arch
     27: http://mirrors.atviras.lt/archlinux/$repo/os/$arch
     28: http://archlinux.dynamict.se/$repo/os/$arch
     29: http://arch.midov.pl/arch/$repo/os/$arch
     30: http://archlinux.thaller.ws/$repo/os/$arch
     31: http://mirrors.n-ix.net/archlinux/$repo/os/$arch
     32: http://mirrors.manchester.m247.com/arch-linux/$repo/os/$arch
     33: http://mirror.hactar.xyz/$repo/os/$arch
     34: http://archlinux.mirror.ba/$repo/os/$arch
     35: http://mirror.selfnet.de/archlinux/$repo/os/$arch
     36: http://archlinux.thelinuxnetworx.rocks/$repo/os/$arch
     37: http://pkg.adfinis-sygroup.ch/archlinux/$repo/os/$arch
     38: http://mirror.system.is/arch/$repo/os/$arch
     39: http://mirror.datacenter.by/pub/archlinux/$repo/os/$arch
     40: http://mirror.metalgamer.eu/archlinux/$repo/os/$arch
     41: http://archlinux.mailtunnel.eu/$repo/os/$arch
     42: http://ftp.sh.cvut.cz/arch/$repo/os/$arch
     43: http://archlinux.mirrors.uk2.net/$repo/os/$arch
     44: http://gluttony.sin.cvut.cz/arch/$repo/os/$arch
     45: http://archlinux.iskon.hr/$repo/os/$arch
     46: http://archlinux.us-east.mirror.zoidplex.net/$repo/os/$arch
     47: http://fooo.biz/archlinux/$repo/os/$arch
     48: http://ftp.rnl.tecnico.ulisboa.pt/pub/archlinux/$repo/os/$arch
     49: http://arch.petarmaric.com/$repo/os/$arch
     50: http://mirror.wdc1.us.leaseweb.net/archlinux/$repo/os/$arch
     51: http://arch.mirror.square-r00t.net/$repo/os/$arch
     52: http://mirrors.uni-plovdiv.net/archlinux/$repo/os/$arch
     53: http://archlinux.us-central.mirror.zoidplex.net/$repo/os/$arch
     54: http://mirror.csclub.uwaterloo.ca/archlinux/$repo/os/$arch
     55: http://mirror.sergal.org/archlinux/$repo/os/$arch
     56: http://arlm.tyzoid.com/$repo/os/$arch
     57: http://www.gtlib.gatech.edu/pub/archlinux/$repo/os/$arch
     58: http://mirror.umd.edu/archlinux/$repo/os/$arch
     59: http://mirror.dal10.us.leaseweb.net/archlinux/$repo/os/$arch
     60: http://mirror.kaminski.io/archlinux/$repo/os/$arch
     61: http://mirrors.rit.edu/archlinux/$repo/os/$arch
     62: http://mirror.sfo12.us.leaseweb.net/archlinux/$repo/os/$arch
     63: http://mirror.lty.me/archlinux/$repo/os/$arch
     64: http://archlinux.us-west.mirror.zoidplex.net/$repo/os/$arch
     65: http://foss.aueb.gr/mirrors/linux/archlinux/$repo/os/$arch
     66: http://arch.mirror.constant.com/$repo/os/$arch
     67: http://mirror.es.its.nyu.edu/archlinux/$repo/os/$arch
     68: http://mirrors.acm.wpi.edu/archlinux/$repo/os/$arch
     69: http://archlinux.zepto.cloud/$repo/os/$arch
     70: http://mirror.hackingand.coffee/arch/$repo/os/$arch
     71: http://mirror.cs.pitt.edu/archlinux/$repo/os/$arch
     72: http://mirrors.lug.mtu.edu/archlinux/$repo/os/$arch
     73: http://mirror.epiphyte.network/archlinux/$repo/os/$arch
     74: http://mirror.vpsfree.cz/archlinux/$repo/os/$arch
     75: http://mirrors.kurnode.com/archlinux/$repo/os/$arch
     76: http://mirror.aur.rocks/$repo/os/$arch
     77: http://archlinux.asia-east.mirror.zoidplex.net/$repo/os/$arch
     78: http://f.archlinuxvn.org/archlinux/$repo/os/$arch
     79: http://ftp.wa.co.za/pub/archlinux/$repo/os/$arch
     80: http://mirror.ufam.edu.br/archlinux/$repo/os/$arch
     81: http://mirrors.neusoft.edu.cn/archlinux/$repo/os/$arch
     82: http://ftp.swin.edu.au/archlinux/$repo/os/$arch
     83: http://ftp.jaist.ac.jp/pub/Linux/ArchLinux/$repo/os/$arch
     84: http://ftp.tku.edu.tw/Linux/ArchLinux/$repo/os/$arch
     85: http://ftp.tsukuba.wide.ad.jp/Linux/archlinux/$repo/os/$arch
     86: http://shadow.ind.ntou.edu.tw/archlinux/$repo/os/$arch
     87: http://mirror.internode.on.net/pub/archlinux/$repo/os/$arch
     88: http://ftp.yzu.edu.tw/Linux/archlinux/$repo/os/$arch

Systemovervågning med inxi


Muligheder som der er til rådighed, og som bruges til at overvåge Linux-systemprocesser, oppetid, hukommelse osv. Vist herunder

Overvågning af hukommelsesbrug


Opsummeret systeminformation i forhold til det samlede antal processer, oppetid og hukommelsesforbrug:

$ inxi -I

Info: Processes: 182 Uptime: 1:15 Memory: 15.36 GiB used: 1.38 GiB (9.0%) Shell: bash inxi: 2.9.07

Overvågningsprocesser af CPU og hukommelsesbrug


CPU forbrug

$ inxi -t c

Processes: CPU % used - Command - pid - top: 5

     1: cpu: 5.6% command: deepin-terminal pid: 2893 
     2: cpu: 4.4% command: firefox pid: 1844 
     3: cpu: 3.9% command: cinnamon pid: 849 
     4: cpu: 3.5% command: firefox pid: 1739 
     5: cpu: 3.2% command: xorg pid: 523 

Hukommelsesbrug

$ inxi -t m

Processes: System RAM: total: 15.36 GiB used: 1.57 GiB (10.2%)

Memory MiB/% used - Command - pid - top: 5

     1: mem: 441.0 MiB (2.8%) command: firefox pid: 1739 
     2: mem: 272.3 MiB (1.7%) command: soffice.bin pid: 2857 
     3: mem: 240.3 MiB (1.5%) command: cinnamon pid: 849 
     4: mem: 228.8 MiB (1.4%) command: firefox pid: 1790 
     5: mem: 190.1 MiB (1.2%) command: xorg pid: 523

CPU og hukommelsesbrug. Du kan bruge cm nummer (nummer kan være 1-20) for at angive et andet tal end 5 som er standard med komanoden $ inxi -t cm ,nedenfor har jeg valgt 6, der forbruger af CPU og hukommelse.

$ inxi -t cm6

Processes: CPU % used - Command - pid - top: 6

     1: cpu: 9.2% command: firefox pid: 1844 
     2: cpu: 4.2% command: firefox pid: 1739 
     3: cpu: 3.7% command: cinnamon pid: 849 
     4: cpu: 3.0% command: xorg pid: 523 
     5: cpu: 0.9% command: firefox pid: 1790 
     6: cpu: 0.6% command: soffice.bin pid: 2857 
     System RAM: total: 15.36 GiB used: 1.60 GiB (10.4%) 
     Memory MiB/% used - Command - pid - top: 6 
     1: mem: 458.1 MiB (2.9%) command: firefox pid: 1739 
     2: mem: 283.3 MiB (1.8%) command: soffice.bin pid: 2857 
     3: mem: 241.3 MiB (1.5%) command: cinnamon pid: 849 
     4: mem: 230.4 MiB (1.4%) command: firefox pid: 1790 
     5: mem: 189.6 MiB (1.2%) command: xorg pid: 523 
     6: mem: 182.3 MiB (1.1%) command: firefox pid: 1894 

Overvåg CPU temperatur og blæserhastighed


Du kan holde styr på hardwareinstalleret - konfigureret sensor ved hjælp af -s flaget.

$ inxi -s

Sensors: System Temperatures: cpu: 29.8 C mobo: 27.8 C Fan Speeds (RPM): cpu: 0

Find CPU og CPU hastighed information


Du kan få vist komplette CPU-oplysninger, herunder CPU-clock-hastighed og CPU-maxhastighed (hvis tilgængelig) med -C flaget.

$ inxi -C

CPU:

     Topology: Quad Core model: Intel Core i5-4570 type: MCP L2 cache: 6144 KB 
     Speed: 800 MHz min/max: 800/3600 MHz Core speeds (MHz): 1: 800 2: 800 3: 800 4: 800 

Find harddisk partition detaljer


Denne kommando giver dig mulighed for at se en komplet liste over harddiskpartitioner i forhold til størrelse, brugt og ledig plads, filsystem samt filsystemtype på hver partition med -p flaget.

$ inxi -p

Partition:

     ID-1: / size: 449.64 GiB used: 64.61 GiB (14.4%) fs: ext4 dev: /dev/sda2 
     ID-2: /boot size: 242.9 MiB used: 87.3 MiB (35.9%) fs: ext4 dev: /dev/sda1 
     ID-3: swap-1 size: 7.68 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/sda5 

Find harddisk information

For at se fuld harddiskinformation, (størrelse, id, model) kan du bruge -D flaget.

$ inxi -D

Drives:

     HDD Total Size: 465.76 GiB used: 64.70 GiB (13.9%) 
     ID-1: /dev/sda model: Samsung_SSD_840 size: 465.76 GiB 

Vis kerneversion og distribution info


Kommandoen viser programprofiloplysninger (værtsnavn, kerneinfo, skrivebordsmiljø og disto) ved hjælp af -S flaget.

$ inxi -S

System:

     Host: snubbi Kernel: 4.15.12-1-ARCH x86_64 bits: 64 Desktop: Cinnamon 3.6.7 
     Distro: Antergos Linux 

Vis systeminformation


Når der køres uden noget flag, er output fra Inxi, system-CPU, kerne, oppetid, hukommelsesstørrelse, harddiskstørrelse, antal processer, klientbrug og inxi-version.

$ inxi

CPU: Quad Core Intel Core i5-4570 (-MCP-) speed/min/max: 800/800/3600 MHz

Kernel: 4.15.12-1-ARCH x86_64 Up: 1:42 Mem: 1643.1/15726.2 MiB (10.4%)

HDD: 465.76 GiB (13.9% used) Procs: 181 Shell: bash 4.4.19 inxi: 2.9.07

Vis computer information


For at få output om computer (system, produkt id, version, Mobo, model, BIOS osv.) Kan du bruge -M flaget.

$ inxi -M

Machine:

     Type: Desktop System: ASUS product: All Series v: N/A serial: N/A 
     Mobo: ASUSTeK model: H81M-PLUS v: Rev X.0x serial: N/A BIOS: American Megatrends 
     v: 0701 date: 12/03/2013 

Grafikort information


For at få vist grafikkort info (korttype, display server, opløsning, GLX renderer og GLX version) skal du bruge -G flaget.

$ inxi -G

Graphics:

     Card-1: Intel Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor Integrated Graphics Controller 
     driver: i915 v: kernel 
     Display Server: x11 (X.Org 1.19.6) driver: modesetting 
     unloaded: fbdev,intel,vesa resolution: 1920x1080~60Hz 
     OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel Haswell Desktop v: 4.5 Mesa 17.3.7 

Vis lyd - lydkortoplysninger


For at få information om system lyd - lydkort skal du bruge -A flaget.

$ inxi -A

Audio:

     Card-1: Intel Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor HD Audio Controller 
     driver: snd_hda_intel 
     Card-2: Intel 8 Series/C220 Series High Definition Audio Controller 
     driver: snd_hda_intel 
     Sound Server: ALSA v: k4.15.12-1-ARCH 

Netværkskortsoplysninger


For at vise netværkskort info skal du gøre brug af -N flaget.

$ inxi -N

Network:

     Card-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller 
     driver: r8169 

Netværksgrænseflader


Kommandoen -Nni, viser dig avancerede netværkskortoplysninger, herunder interface, hastighed, mac-id, tilstand, IP'er osv.

$ inxi -Nni

Network:

     Card-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller 
     driver: r8169 
     IF: enp3s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: (skjult her)
     IP v4: 144.168.1.228./24 type: dynamic noprefixroute enp3s0 scope: global 
     IP v6: sa80::111a:aaa:24b2:0c4/64 virtual: noprefixroute scope: link 
     WAN IP: (skjult her)

Mere hjælp


For at få en komplet liste over detaljerede muligheder. Indtast følgende i en terminal:

$ man inxi

INXI(1) inxi manual INXI(1)

NAME

   inxi - Command line system information script for console and IRC

SYNOPSIS

   inxi - Single line, short form. Very basic output.
   inxi [-AbBCdDfFGhHiIlmMnNopPrRsSuw] [-c NUMBER] [-v NUMBER]
   inxi [-t (c or m or cm or mc NUMBER)] [-x -OPTION(s)] [-xx -OPTION(s)] [-xxx
   -OPTION(s)]
   inxi [--slots] [--usb]
   inxi [--help] [--recommends] [--version]
   All options have long form variants. See below.

Eller:

$ inxi -h

inxi supports the following options. You can combine them, or list them one by one. Examples: inxi -v4 -c6 OR inxi -bDc 6. If you start inxi with no arguments, it will show the short form.

The following options if used without -F, -b, or -v will show just option line(s): A, B, C, D, G, I, M, N, P, R, S, f, i, m, n, o, p, l, u, r, s, t - you can use these alone or together to show just the line(s) you want to see. If you use them with -v [level], -b or -F, it will show the full output for that line along with the output for the chosen verbosity level.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Output Control Options: -A, –audio Audio/sound card information. -b, –basic Basic output, short form. Like inxi -v 2, only minus hard disk names. -B, –battery Battery info, shows charge, condition, plus extra information (if battery present). -c, –color Color schemes. Scheme number is required. Color selectors run a color

        selector option prior to inxi starting which lets you set the config file 
        value for the selection. 
        Supported color schemes: 0-43 Example: inxi -c 11
        Color selectors for each type display (NOTE: irc and global only show safe 
        color set): 
 • inxi.txt
 • Sidst ændret: 2019/06/28 08:11
 • (ekstern redigering)